SÚŤAŽ O PUTOVNÝ POHÁR PRIMÁTORA MESTA TRENČÍN

A MESTO TRENČÍN
si Vás dovoľujú čo najsrdečnejšie pozvať na súťaž hasičských družstiev v hasičskom športe
P O Z V Á N K A
na
14. ročník súťaže v hasičskom športe
O PUTOVNÝ POHÁR PRIMÁTORA MESTA TRENČÍN
a
6. ročník memoriálu Jozefa Brleja v klasickej kategórii
Termín : 08.08.2015
Začiatok : o 14,00 hodine
Miesto : futbalové ihrisko TJ Záblatie – trávnatý povrch
Meranie : elektrická digitálna časomiera sklopná, štart fotobunka
Výstroj : cvičná alebo športová, prilba a opasok
Štartovné : 7,- EUR
Ceny: : v kategórii „muži“
: za 1. miesto pohár za umiestnenie + putovný pohár
: za 2. miesto pohár za umiestnenie
: za 3. miesto pohár za umiestnenie
: v kategórii „ženy“
: za 1. miesto pohár za umiestnenie
: za 2. miesto pohár za umiestnenie
: za 3. miesto pohár za umiestnenie
: v kategórii „klasika - muži“
: za 1. miesto pohár za umiestnenie + putovný pohár
: za 2. miesto pohár za umiestnenie
: za 3. miesto pohár za umiestnenie
: v kategórii „klasika - ženy“
: za 1. miesto pohár za umiestnenie
: za 2. miesto pohár za umiestnenie
: za 3. miesto pohár za umiestnenie

SMERNICE SÚŤAŽE
Náradie :
ŠPORTOVÁ KATEGÓRIA
 motorová striekačka PPS-12 bez viditeľných úprav, s výnimkou: výfukové potrubie ľubovolné
prechádzajúce vývevou a vyusťujúce na mieste určenom výrobcom, ovládanie plynu na mieste
určenom výrobcom,
 2ks savíc ø 110 mm, dĺžka 2,5m, min. 2,5 neprerušovaného závitu. Začiatok závitu na šróbení
savica-kôš, nesmie byť ďalej ako 25 mm od začiatku savice a celková dĺžka koncovky od
límca po koniec savice nesmie byť viac ako 40 mm.
 1ks rozdeľovač s funkčnými ventilmi, 2ks hadíc „B“(dĺžka 20m±1m, min. ø 65mm), 4ks hadíc
„C“(dĺžka 20m±1m, min. ø 38mm), 2ks prúdnic (hubica s priemerom 12,5mm±0,1mm), 2ks
kľúč na savice,
 1ks sací kôš s funkčnou klapkou ovládanou z vonkajšej strany koša a musí mať krycie sito s
veľkosťou oka max 25 mm2 t.j. (5x5 mm) Na sacom koši nesmie byť poistka proti rozpojeniu.
KLASICKÁ KATEGÓRIA
 motorová striekačka PPS-12 (v.č. motora začínajúce číslom *4,*7,*8) bez viditeľných úprav
a ovládanie plynu na mieste určenom výrobcom – klasická kategória
 2ks savíc ø 110 mm, dĺžka 2,5m, min. 2,5 neprerušovaného závitu. Začiatok závitu na šróbení
savica-kôš, nesmie byť ďalej ako 25 mm od začiatku savice a celková dĺžka koncovky od
límca po koniec savice nesmie byť viac ako 40 mm.
 1ks rozdeľovač s funkčnými ventilmi, 2ks hadíc „B-75“ (dĺžka 20m±1m, plošná šírka
113mm), 4ks hadíc „C-52“(dĺžka 20m±1m, plošná šírka 79mm), 2ks prúdnic (hubica s
priemerom 12,5mm±0,1mm)), 2ks kľúč na savice,
 1ks sací kôš s funkčnou klapkou ovládanou z vonkajšej strany koša a musí mať krycie sito s
veľkosťou oka max 25 mm2 t.j. (5x5 mm) Na sacom koši nesmie byť použitá poistka proti
rozpojeniu.
Vykonanie HÚ: - Klasická kategória sa vykoná podľa „Súťažného poriadku DPO z 1.1.2008“
- Súťažná kategória sa vykoná podľa pravidiel SMHL - zákl. predpis č. 6/2014
Diskvalifikácia: - ak sací kôš nebol pred ponorením, alebo po vytiahnutí z nádrže naskrutkovaný
- došlo k dotyku s nástrekovou čiarou (nástr. čiara je nedotknuteľná pred aj pri nástreku)
- ak pretekár nedokončil v predpísanom výstroji
- ak savice neboli do konca pokusu zošróbované
- ak družstvo použilo nepovolené náradie
- za nešportové správanie
Rovnosť časov: v prípade rovnosti časov na prvých troch miestach rozhodne opakovanie HÚ.
Víťaz 14. ročníka obdrží putovný pohár a 6. ročníka Memoriálu stáva sa tak jeho držiteľom do
nasledujúcej pohárovej súťaže. Putovný pohár je stále majetkom mesta Trenčín a držiteľ je povinný pohár
vrátiť najneskôr v deň konania ďalšieho ročníka v nepoškodenom stave. V prípade straty uhradí príslušný
DHZ cenu pohára Mestskému úradu v Trenčíne a DHZ Záblatie.
Na vašu účasť a športové výkony sa tešia usporiadatelia súťaže. Po skončení súťaže sa vo
večerných hodinách bude konať tanečná zábava, všetkých srdečne pozývame.
Informácie: Jaroslav Michlík: 0902 300 915 e-mail: hasici@hasicizablatie.sk
Rezervácia na našej stránke: www.hasicizablatie.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *