Author Archives: petostatny

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR
TRENČÍN – ZÁBLATIE
A MESTO TRENČÍN
si Vás dovoľujú čo najsrdečnejšie pozvať na súťaž hasičských družstiev v hasičskom športe
P O Z V Á N K A
na
16. ročník súťaže v hasičskom športe
O PUTOVNÝ POHÁR PRIMÁTORA MESTA TRENČÍN
a
8. ročník memoriálu Jozefa Brleja v klasickej kategórii
a kategória veteráni s PS 8
pri príležitosti 90 výročia založenia DHZ Záblatie
Termín: 17.06.2017
Začiatok: o 14,00 hodine
Miesto: futbalové ihrisko TJ Záblatie – trávnatý povrch
Meranie: elektrická digitálna časomiera sklopná, štart fotobunka
Výstroj: cvičná alebo športová, prilba a opasok
Štartovné : 7,- EUR
Ceny:
- v kategórií šport „muži“ a „ženy“:
za 1. miesto pohár za umiestnenie + putovný pohár
za 2. miesto pohár za umiestnenie
za 3. miesto pohár za umiestnenie
- v kategórií „klasika“ - „muži“ a „ženy“ :
za 1. miesto pohár za umiestnenie + putovný pohár
za 2. miesto pohár za umiestnenie
za 3. miesto pohár za umiestnenie
- v kategórii „veterani“:
za 1. miesto pohár za umiestnenie
za 2. miesto pohár za umiestnenie
za 3. miesto pohár za umiestnenie
SMERNICE SÚŤAŽE
Náradie :
ŠPORTOVÁ KATEGÓRIA
motorová striekačka PPS-12 bez viditeľných úprav, s výnimkou: výfukové potrubie ľubovolné
prechádzajúce vývevou a vyusťujúce na mieste určenom výrobcom, ovládanie plynu na mieste
určenom výrobcom,
2ks savíc ø 110 mm, dĺžka 2,5m, min. 2,5 neprerušovaného závitu. Začiatok závitu na šróbení
savica-kôš, nesmie byť ďalej ako 25 mm od začiatku savice a celková dĺžka koncovky od
límca po koniec savice nesmie byť viac ako 40 mm.
1ks rozdeľovač s funkčnými ventilmi, 2ks hadíc „B“(dĺžka 20m±1m, min. ø 65mm), 4ks hadíc
„C“(dĺžka 20m±1m, min. ø 38mm), 2ks prúdnic (hubica s
priemerom
12,5mm±0,1mm), 2ks
kľúč na savice,
1ks sací kôš s funkčnou klapkou ovládanou z vonkajšej strany koša a musí mať krycie sito s
veľkosťou oka max 25 mm
2
t.j. (5x5 mm) Na sacom koši nesmie byť poistka proti rozpojeniu.
KLASICKÁ KATEGÓRIA a VTERÁNI
motorová striekačka
PPS-12 (v.č. motora začínajúce číslom *4,*7,*8)
bez viditeľných úprav
a ovládanie plynu na mieste určenom výrobcom – klasická kategória a motorová striekačka
PPS-8
bez viditeľných úprav – kategória veteráni
2ks savíc ø 110 mm, dĺžka 2,5m, min. 2,5 neprerušovaného závitu. Začiatok závitu na šróbení
savica-kôš, nesmie byť ďalej ako 25 mm od začiatku savice a celková dĺžka koncovky od
límca po koniec savice nesmie byť viac ako 40 mm.
1ks rozdeľovač s funkčnými ventilmi, 2ks hadíc „B-75“ (dĺžka 20m±1m, plošná šírka
113mm), 4ks hadíc „C-52“(dĺžka 20m±1m, plošná šírka 79mm), 2ks prúdnic (hubica s
priemerom
12,5mm±0,1mm)), 2ks kľúč na savice,
1ks sací kôš s funkčnou klapkou ovládanou z vonkajšej strany koša a musí mať krycie sito s
veľkosťou oka max 25 mm
2
t.j. (5x5 mm) Na sacom koši nesmie byť použitá poistka proti
rozpojeniu.
Vykonanie HÚ:
-
Klasická kategória sa vykoná podľa „Súťažného poriadku DPO z 1.1.2008 v znení
novely z 30.11.2013
- Súťažná kategória sa vykoná podľa pravidiel SMHL - zákl. predpis č. 7/2016
Diskvalifikácia:
- ak sací kôš nebol pred ponorením, alebo po vytiahnutí z nádrže naskrutkovaný
- došlo k dotyku s nástrekovou čiarou (nástr. čiara je nedotknuteľná pred aj pri nástreku)
- ak pretekár nedokončil v predpísanom výstroji
- ak savice neboli do konca pokusu zošróbované
- ak družstvo použilo nepovolené náradie
- za nešportové správanie
Rovnosť časov:
v prípade rovnosti časov na prvých troch miestach rozhodne opakovanie HÚ.
Víťaz
16.
ročníka
obdrží putovný pohár a
8. ročníka
Memoriálu stáva sa tak jeho držiteľom do
nasledujúcej pohárovej súťaže. Putovný pohár je stále majetkom mesta Trenčín a držiteľ je povinný pohár
vrátiť najneskôr v deň konania ďalšieho ročníka v nepoškodenom stave. V prípade straty uhradí príslušný
DHZ cenu pohára Mestskému úradu v Trenčíne a DHZ Záblatie.
Na vašu účasť a športové výkony sa tešia usporiadatelia súťaže. Po skončení súťaže sa vo
večerných hodinách bude konať tanečná zábava so skupinou AMAZON, všetkých srdečne pozývame.
Informácie:
Jaroslav Michlík: 0902 300 915
e-mail:
hasici@hasicizablatie.sk

DHZ Trenčín - Záblatie a mesto Trenčín

si Vás dovoľujú čo najsrdečnejšie pozvať na súťaž hasičských družstiev v hasičskom športe

P O Z V Á N K A
na
15. ročník súťaže v hasičskom športe
O PUTOVNÝ POHÁR PRIMÁTORA MESTA TRENČÍN
a
7. ročník memoriálu Jozefa Brleja v klasickej kategórii
a kategória veteráni s PS 8
Termín
:
06.08.2016
Začiatok
: o 14,00 hodine
Miesto
:
futbalové ihrisko TJ Záblatie – trávnatý povrch
Meranie
:
elektrická digitálna časomiera sklopná, štart fotobunka
Výstroj
:
cvičná alebo športová, prilba a opasok
Štartovné
: 7,- EUR
Ceny:
:
v kategórii
šport
„muži“ a „ženy“
: za 1. miesto
pohár za umiestnenie + putovný pohár
: za 2. miesto
pohár za umiestnenie
: za 3. miesto
pohár za umiestnenie
: v kategórii
„klasika“ - „muži“ a „ženy“
: za 1. miesto
pohár za umiestnenie + putovný pohár
: za 2. miesto
pohár za umiestnenie
: za 3. miesto
pohár za umiestnenie
: v kategórii
„veterani“
: za 1. miesto
pohár za umiestnenie
: za 2. miesto
pohár za umiestnenie
: za 3. miesto
pohár za umiestnenie
SMERNICE SÚŤAŽE
Náradie :
ŠPORTOVÁ KATEGÓRIA
motorová striekačka PPS-12 bez viditeľných úprav, s výnimkou: výfukové potrubie ľubovolné
prechádzajúce vývevou a vyusťujúce na mieste určenom výrobcom, ovládanie plynu na mieste
určenom výrobcom,
2ks savíc ø 110 mm, dĺžka 2,5m, min. 2,5 neprerušovaného závitu. Začiatok závitu na šróbení
savica-kôš, nesmie byť ďalej ako 25 mm od začiatku savice a celková dĺžka koncovky od
límca po koniec savice nesmie byť viac ako 40 mm.
1ks rozdeľovač s funkčnými ventilmi, 2ks hadíc „B“(dĺžka 20m±1m, min. ø 65mm), 4ks hadíc
„C“(dĺžka 20m±1m, min. ø 38mm), 2ks prúdnic (hubica s
priemerom
12,5mm±0,1mm), 2ks
kľúč na savice,
1ks sací kôš s funkčnou klapkou ovládanou z vonkajšej strany koša a musí mať krycie sito s
veľkosťou oka max 25 mm
2
t.j. (5x5 mm) Na sacom koši nesmie byť poistka proti rozpojeniu.
KLASICKÁ KATEGÓRIA a VTERÁNI
motorová striekačka
PPS-12 (v.č. motora začínajúce číslom *4,*7,*8)
bez viditeľných úprav
a ovládanie plynu na mieste určenom výrobcom – klasická kategória a motorová striekačka
PPS-8
bez viditeľných úprav – kategória veteráni
2ks savíc ø 110 mm, dĺžka 2,5m, min. 2,5 neprerušovaného závitu. Začiatok závitu na šróbení
savica-kôš, nesmie byť ďalej ako 25 mm od začiatku savice a celková dĺžka koncovky od
límca po koniec savice nesmie byť viac ako 40 mm.
1ks rozdeľovač s funkčnými ventilmi, 2ks hadíc „B-75“ (dĺžka 20m±1m, plošná šírka
113mm), 4ks hadíc „C-52“(dĺžka 20m±1m, plošná šírka 79mm), 2ks prúdnic (hubica s
priemerom
12,5mm±0,1mm)), 2ks kľúč na savice,
1ks sací kôš s funkčnou klapkou ovládanou z vonkajšej strany koša a musí mať krycie sito s
veľkosťou oka max 25 mm
2
t.j. (5x5 mm) Na sacom koši nesmie byť použitá poistka proti
rozpojeniu.
Vykonanie HÚ:
-
Klasická kategória sa vykoná podľa „Súťažného poriadku DPO z 1.1.2008“
- Súťažná kategória sa vykoná podľa pravidiel SMHL - zákl. predpis č. 7/2016
Diskvalifikácia:
- ak sací kôš nebol pred ponorením, alebo po vytiahnutí z nádrže naskrutkovaný
- došlo k dotyku s nástrekovou čiarou (nástr. čiara je nedotknuteľná pred aj pri nástreku)
- ak pretekár nedokončil v predpísanom výstroji
- ak savice neboli do konca pokusu zošróbované
- ak družstvo použilo nepovolené náradie
- za nešportové správanie
Rovnosť časov:
v prípade rovnosti časov na prvých troch miestach rozhodne opakovanie HÚ.
Víťaz
15.
ročníka
obdrží putovný pohár a
7. ročníka
Memoriálu stáva sa tak jeho držiteľom do
nasledujúcej pohárovej súťaže. Putovný pohár je stále majetkom mesta Trenčín a držiteľ je povinný pohár
vrátiť najneskôr v deň konania ďalšieho ročníka v nepoškodenom stave. V prípade straty uhradí príslušný
DHZ cenu pohára Mestskému úradu v Trenčíne a DHZ Záblatie.
Na vašu účasť a športové výkony sa tešia usporiadatelia súťaže. Po skončení súťaže sa vo
večerných hodinách bude konať tanečná zábava so skupinou AMAZON, všetkých srdečne pozývame.
Informácie:
Jaroslav Michlík: 0902 300 915
e-mail:
hasici@hasicizablatie.sk
Rezervácia na našej stránke:
www.hasicizablatie.sk

DHZ Záblatie Vás pozýva dňa 6.2.2016 o 18.00 na Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v Mestskom kultúrnom stredisku v Záblatí.

Program:

1.Zahájenie rokovania

2. Voľba návrhovej a volebnej komisie

3.Správa o činnosti za uplynulé obdobie

4.Správa o hospodárení DHZ

5.Správa revíznej komisie

6.Diskusia

7.Plán hlavných úloh na nastávajúce obdobie

8.Prijatie uznesenia z VČS DHZ

9.Záver rokovania

Ženy „klasika“

Družstvo P

prúd

Ľ

prúd

Výsledný čas Poradie
Opatová 22,86 22,96 22,96 1
Haláčovce 38,25 39,07 39,07 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Najrýchlejší prúd : pravý prúd Opatová

Muži „klasika“

Družstvo P

prúd

Ľ

prúd

Výsledný čas Poradie
Opatová 18,51 19,77 19,77 1
Malá Hradná 20,25 20,36 20,36 2
Záblatie 19,89 20,49 20,49 3
Tr. Turná 21,34 21,48 21,48 4
Kolačno 23,43 21,15 23,43 5
Bohunice 23,71 23,25 23,71 6
Dobrá 24,38 22,66 24,38 7
8
9
10
11
12
13
14
Najrýchlejší prúd : pravý prúd Opatová

Ženy „šport“

Družstvo P

prúd

Ľ

prúd

Výsledný čas Poradie
Horovce 16,79 17,66 17,66 1
Opatová 19,17 20,07 20,07 2
Ruskovce 34,23 18,16 34,23 3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Najrýchlejší prúd : pravý prúd Horovce

Muži „šport“

Družstvo P

prúd

Ľ

prúd

Výsledný čas Poradie
Podlužany 13,87 14,17 14,17 1
Tr. Bohuslavice 13,95 14,19 14,19 2
Beluša 14,21 14,24 14,24 3
Svinná 14,25 13,60 14,25 4
Skačany 14,42 14,20 14,42 5
Bohunice 16,91 17,65 17,65 6
Pravotice 17,66 17,52 17,66 7
Libichava 17,16 17,73 17,73 8
Ruskovce 15,10 17,96 17,96 9
Opatová 17,79 20,69 20,69 10
Soblahov 27,79 25,06 27,79 11
12
13
14
Najrýchlejší prúd : ľavý prúd Svinná

 

1. Záblatie muži klasika
2. Soblahov
3. Ruskovce ženy šport
4. Opatová ženy šport
5. Bohunice muži šport
6. Svinná muži šport
7. Ruskovce muži šport
8. Opatová muži šport
9. T. Bohuslavice muži šport
10. Bohunice muži klasika
11. Kolačno muži klasika
12. Opatová ženy klasika
13. Horovce ženy šport
14. T. Turná muži klasika
15. Závrska muži šport
16. Opatová muži klasika
17. Topoľčianky muži šport